This website requires JavaScript.
 • Manufacturer
  • ALPSALPINE
  • APEM
  • Adafruit Industries
  • BBJ
  • BIWIN
  • BOOMELE(Boom Precision Elec)
  • BOURNS
  • BRIGHT
  • BZCN
  • C&K
  • CIKI
  • CIT Relay and Switch
  • CITIZEN
  • CNIBAO
  • CONNFLY Elec
  • CTS Electronic Components
  • CUI
  • Cha
  • Cixi Tonver Elec
  • D-SWITCH
  • DEALON
  • DEFOND
  • DGBZ
  • Dailywell
  • Diptronics
  • Dongguan Guangzhu Industrial
  • E-Switch
  • ECE
  • G-Switch
  • GANGYUAN
  • Grayhill
  • HCTL
  • HONGJU
  • HOOYA
  • HYP (Hongyuan Precision)
  • Hanbo Electronic
  • Honeywell
  • Hong Sui
  • KAIFENG
  • KE-SWITCH
  • Kailh
  • Kinghor
  • Knitter-switch
  • Korean Hroparts Elec
  • LECI
  • LEYCONN Elec
  • Legion
  • Made in China
  • Mitsumi Electric
  • NAMAE
  • NKK Switches
  • Nidec
  • Nidec Copal Elec
  • Omron Electronics
  • PANASONIC
  • RAFI
  • RI SHENG
  • ROCKTEK
  • ROCPU Switches
  • ROSWIN
  • SHOU HAN
  • SM Switch
  • SMK Corp.
  • SOFNG
  • SUNGMUN
  • Shenzhen Kinghelm Elec
  • Shinmei
  • TE Connectivity
  • USAKRO
  • XKB Connectivity
  • XUNPU
  • YIYUAN
  • YUEN FUNG
  • Yuandi
  • hanxia
  • kangshen
 • PackageType
  • SMD
  • Plugin
  • -
  • 插件
  • DIP
  • SW-TH
  • SMD,6x6x5mm
  • SMD,6x3.5mm
  • SMD,4.6x1.82x3.5mm
  • KEY-TH
  • SMD,6x6mm
  • SMD,2.8x1.9x0.58mm
  • SMD,2.8x1.9x0.45mm
  • SMD,3x2x0.6mm
  • KEY-SMD
  • SMD,6x3.5x4.3mm
  • SMD,2.6x1.6x0.55mm
  • Plugin,6x3.5mm
  • SW-SMD
  • SMD,3x2.6x0.45mm
  • SMD,3x2.6x0.6mm
  • SMD,6x3.5x5mm
  • Plugin,6x6x5mm
  • 3.5x3.55mm
  • SMD,6x6x4.3mm
  • SMD,6.1x3.7x2.5mm
  • SMD,3.5x3.55x1.35mm
  • SMD,6x6.1x5mm
  • SMD,4.7x3.5x2.5mm
  • Plugin,6x6mm
  • SMD,7.6x3.5x3.5mm
  • SMD,6.5x6x3.1mm
  • SMD,4.2x3.6x1.2mm
  • SMD,5.1x5.1mm
  • SMD,5.7x5x2.1mm
  • SMD,4.7x3.5x2.1mm
  • SMD,4.7x4.5x1.65mm
  • Plugin,12.7x5.7mm
  • Plugin,6x6x4.3mm
  • SMD,7.4x7.4mm
  • SMD,4x4.4x1.2mm
  • Plugin,P=2.54mm
  • SMD,3.5x2.9x1.7mm
  • SMD,3.5x6x5mm
  • 6.2x6.2x5mm
  • Plugin,12.7x5.6mm
  • Wire
  • Plugin,6x6x7mm
  • 7.5x7.5mm
  • SMD,3x2.6x0.65mm
  • Plugin,12x12mm
  • SMD,6.6x2.7x2mm
  • 6.2x6.2x13mm
  • 10x10mm
  • SMD,4.9x4.9x1.5mm
  • SMD,6x3.8x2.5mm
  • SMD,7.5x3x5.6mm
  • SMD,3.7x3.7x0.4mm
  • Plugin,6x6x7.3mm
  • SMD-12P,5.4x9.2mm
  • SMD,6.6x2.7x1.5mm
  • SMD,2x4x3.5mm
  • Plugin,6x6x9.5mm
  • SMD,6.2x6.2x5.2mm
  • SMD-6P,5.4x5.4mm
  • SMD,4.5x4.5x3.8mm
  • SMD,5.2x3x4.9mm
  • SMD,6.2x6.2x2.5mm
  • 6.2x6.2x7mm
  • SMD,9.1x3.5x3mm
  • SMD,6.4x6.3x2.5mm
  • SMD,7x3.5x1.7mm
  • SMD,3.5x3x0.9mm
  • SMD,9.1x3.5x4mm
  • SMT
  • 12x12x7.3mm
  • 6.2x6.2mm
  • SMD,6.2x6.2mm
  • SMD,6x6x7mm
  • SMD,3.5x6x4.3mm
  • Plugin,13x3.5x4mm
  • Plugin,13x3.5x2mm
  • SMD,6.2x6.2x4.3mm
  • SMD,9.1x3.5x2mm
  • SMD,3.5x4.7mm
  • Plugin,13x3.5x3mm
  • SMD,6x6x7.3mm
  • SMD,6.2x6.2x3.1mm
  • Plugin,6x6x6.5mm
  • SMD,12x12x7.3mm
  • Plugin,6x6x7.5mm
  • SMD,13x3.5x4mm
  • Plugin,6x6x5.5mm
  • SMD,5.2x5.2x1.5mm
  • SMD-8P,5.4x6.6mm
  • Plugin,3.5x6x4.3mm
  • Plugin,12x12x4.3mm
  • Plugin,6x6x9mm
  • Plugin,7.4x7.3x9.9mm
  • SMD,3x2mm
  • SMD,4.5x2.6x2.9mm
  • SMD,6.2x6.2x5mm
  • SMD,2.9x5.4mm
  • Plugin,12.8x5.7mm
  • SMD,4.5x4.5mm
  • SMD,5.6x4x8.1mm
  • Plugin,6x6x6mm
  • SMD-4P,4.1x5.4mm
  • SMD,4.5x4.5x5mm
  • 9.5x8.9mm
  • SMD-16P,5.4x11.7mm
  • Plugin,9.1x3.5x4mm
  • Plugin,9.1x3.5x2mm
  • SMD,13x3.5x2mm
  • SMD-8P,5.4x6.7mm
  • SMD,13x3.5x3mm
  • SMD,6.2x6.3x5.2mm
  • SMD,6.2x6.2x3.5mm
  • Plugin,9.1x3.5x3mm
  • SMD,6x6x13mm
  • SMD,6.2x6.3x3.5mm
  • SMD,5x4.4x1.5mm
  • SMD,3x2.6x0.7mm
  • Plugin,6x6x8mm
  • SMD,6x6x5.5mm
  • SMD,4.4x2.9x2mm
  • SMD,4.6x2.65x3.5mm
  • Plugin,9.1x3.5mm
  • SMD,7.5x3x8.55mm
  • SMD,6.2x6.2x9.5mm
  • SMD,7.2x7.2mm
  • Plugin,7.8x3.6x3.5mm
  • Plugin,12.8x5.8mm
  • SMD,6.2x3x3.5mm
  • Plugin,6x6x8.35mm
  • SMD,6.2x6.2x3.4mm
  • SMD,6.2x6.2x7.7mm
  • 7.0x2.3x3.5mm
  • Plugin,6.2x6.2x4.3mm
  • Plugin,3.5x6x5mm
  • SMD,6.5x6x2mm
  • SMD,6.2x6.3x3.1mm
  • DIP-16
  • SMD,3.5x6x3.5mm
  • SMD,8.5x8.5x6.5mm
  • Plugin,9.5x3.5x3.5mm
  • SMD,3.7x6mm
  • Plugin,6x6x13mm
  • SMD,6.2x6.2x2.7mm
  • 6.6x6x4.3mm
  • SMD,6.2x6.3x3.8mm
  • 5.2x5.2x1.5mm
  • SMD,6x6x9.5mm
  • SMD,6.2x6.3x5mm
  • 6.2x6.2x11.3mm
  • Plugin,4.5x4.5x4.5mm
  • 12x12x4.3mm
  • 6.2x6.2x7.3mm
  • SMD-4P,3.6x5.6mm
  • SMD,5.9x5.4x1.7mm
  • SMD,6.5x6x2.5mm
  • SMD,5.5x1.55x8.6mm
  • 16x16mm
  • SMD,6x6x4.5mm
  • SMD,3.5x7.8x2.5mm
  • 4.2x3.2mm
  • Plugin,4.5x4.5x5mm
  • Plugin,4.5x4.5x3.8mm
  • 6x6mm
  • Plugin,12x12x7.3mm
  • SMD,6.2x6.2x5.6mm
  • Plugin,7.5x3x8.55mm
  • SMD,6x6x0.9mm
  • SMD-16P,5.4x11.8mm
  • SMD,3.6x6.1x2.5mm
  • SMD-20P,5.4x14.3mm
  • SMD,6.2x6.4x2.5mm
  • SMD,6.2x6.2x3.7mm
  • 6.2x6.2x4.3mm
  • SMD,4.9x4.9x0.8mm
  • Plugin,6x6x8.5mm
  • SMD,7.8x7.6mm
  • SMD,4.7x4.5x3.8mm
  • SMD,4.8x3.6x3.7mm
  • Plugin,9x3.5x4mm
  • Plugin,12x12x7.5mm
  • Plugin,6x6x3.15mm
  • SMD,3x4x2.5mm
  • Plugin,4.5x4.5x4.3mm
  • SMD,3x2.5x1.6mm
  • Plugin,9x3.5x2mm
  • SMD,6.8x4.1x1.5mm
  • 6.2x6.2x9.5mm
  • SMD,6x6x8mm
  • Plugin,6.2x6.2x3.1mm
  • SMD,6x6x8.5mm
  • SMD,12x12x4.3mm
  • SMD-16P,9x21.7mm
  • SMD,2.9x3.9x2mm
  • SMD,3x4x2mm
  • SMD,6x6x7.5mm
  • Plugin,6x6x4.5mm
  • SMD,3.5x4.7x3.8mm
  • Plugin,6.6x6x4.3mm
  • Plugin,9x3.5x3mm
  • SMD,4.5x4.5x7mm
  • SMD,3.5x1.4x4.2mm
  • Plugin,6x6x10mm
  • SMD,6.6x2.7x2.5mm
  • SMD,3x1.9mm
  • SMD,6.4x6.0x3.1mm
  • Plugin,12.1x5.6x13.9mm
  • 5x5mm
  • SMD,4.2x3.2mm
  • 6.2x6.2x8.35mm
  • 19.5mmx18mm
  • Plugin,6x7.5x6mm
  • Plugin,4.8x3.6x3.7mm
  • SMD,12x12x7.5mm
  • Plugin,6.4x3x9.5mm
  • 插件,4.5x12.7mm
  • Plugin,6x3.5x5.0
  • SMD,6.7x2.6x1.4mm
  • Plugin,6x3.5x4.3
  • SMD,5x2.7x1.5mm
  • SMD,6.4x3x11mm
  • Plugin,12x12x10.5mm
  • SMD,2.2x4.5mm
  • SMD,2x3mm
  • SMD,6x6x12.5mm
  • 3.7x3.7mm
  • SMD-4P,5.1x6mm
  • CAP-TH
  • SMD,2.5x3mm
  • 17.4x17.4mm
  • SMD,6.3x6x7.3mm
  • 2.8x1.9x0.6mm
  • SMD,3.95x7x1.4mm
  • SMD,7x4.4x1.7mm
  • Plugin,12.7x3x2mm
  • SMD,5.9x6x5mm
  • SMD,2.2x3.35x1.5mm
  • SMD,6.3x6.2x2.5mm
  • Plugin,12x12x5.5mm
  • Plugin,7x5mm
  • Plugin,12x12x7mm
  • SMD-16P,6.4x21.4mm
  • SMD,4.5x4.5x4.5mm
  • Plugin,4.5x4.5x6mm
  • Plugin,6x7.5x6.5mm
  • SMD,2.8×3.5×2.53mm
  • SMD,12x12x8.5mm
  • SMD,5.0x4x6.5mm
  • Plugin,6x7.5x7.3mm
  • SMD,12x12x6.0mm
  • SMD-8P,7.5x12.1mm
  • SMD,6.1x3.6x2.5mm
  • SMD-12P,6.2x16.2mm
  • 6.5x6.2mm
  • SMD,7.1x7.5x7mm
  • SMD-12P,6.7x16.7mm
  • Plugin,6x7.5x9mm
  • SMD,5.4x5.3mm
  • SMD-12P,6.2x15.4mm
  • Plugin,6.2x6.2x13mm
  • Plugin,6.3x6.2x5.2mm
  • SMD,4.1x4.1x0.58mm
  • Plugin,6.2x6.2x3.7mm
  • Plugin,10x4.8x7mm
  • SMD,4.1x4.1x0.35mm
  • SMD,6x6x11mm
  • SMD,6.2x6.3x7.3mm
  • SMD,12x12x11.5mm
  • SMD-8P,5.6x6.6mm
  • Plugin,12x12x4.5mm
  • SMD,4.7x3.5x1.6mm
  • SMD-20P,6.3x25.4mm
  • SMD,4.8x3.6x4.6mm
  • 11.8x11.6mm
  • SMD,12x12x4.5mm
  • SMD,5.2x5.2x3mm
  • SMD,12x12x9.5mm
  • SMD,3.1x3.1x2mm
  • SMD,6x6x9mm
  • 6.2x6.3x3.1mm
  • 6.2x6.2x3.15mm
  • K3-1280S-F1
  • 12.4x11.8mm
  • SMD,2.8x1.9x0.57mm
  • SMD,3.5x3x2.5mm
  • SMD,3.3x4.2x2.5mm
  • 插件-4P,8x8mm
  • SMD,5.2x5.2x1.6mm
  • Plugin,6.4x3x8.5mm
  • DIP-8
  • SW-SMD_2P
  • SMD,6x6x10mm
  • Plugin,12x12x6.5mm
  • DIP-6
  • SMD,12x12x9mm
  • 6.2x6.2x3.85mm
  • SMD-14P,6.7x19.3mm
  • SMD,7.1x7.5x6.5mm
  • SMD,3.1x3.1x1.7mm
  • Plugin,6x6x7.5
  • SMD,4.4x2.9x2.5mm
  • SMD,2x4.8x3.5mm
  • SMD,3.5x3x2mm
  • SMD,6x6.5mm
  • SMD,4.45x3.3x3.4mm
  • SMD,9.8x9.8x4.7mm
  • SMD,3.65x6.1x2.5mm
  • 插件,6.2x24.1mm
  • Plugin,12x12x8.5mm
  • SMD-20P,5.8x13.9mm
  • SMD,5.1x5.1x1.5mm
  • Plugin,6x7.5x4.5mm
  • Plugin,12.5x10x12mm
  • Plugin,12x12x6mm
  • SMD,3.5x4.7x2.5mm
  • SMD-12P,6x15mm
  • SMD,6.3x6.2x5.2mm
  • SMD,3.55x3.5x1.25mm
  • SMD,3.7x3.7x0.35mm
  • SMD,3.3x3.3x1.5mm
  • SMD,3.5x3.2x2.5mm
  • SMD-3P,4.5x4.5mm
  • SMD-4P,3.7x5.8mm
  • Plugin,4.5x4.5x5.5mm
  • SMD,7.65x5.55x2.5mm
  • Plugin,6x7.5x8mm
  • 12.4x12.4mm
  • SMD,4.8x4.8x0.75mm
  • SMD,6.2x6.2x11.3mm
  • SMD-12P,9x16.6mm
  • SMD,7.9x3.5x5.2mm
  • Plugin,6x6x11mm
  • Plugin,12x12x11.5mm
  • Plugin,6x7.5x4.3mm
  • Plugin,6.2x6.2x3.4mm
  • SMD-4P,5.1x6.3mm
  • Plugin,6x6x12.5mm
  • SMD,2.7x3x1.4mm
  • 4.5x4.5mm
  • SMD-4P,6.2x6.4mm
  • SMD,10x10x6.8mm
  • SMD,3.5x7x3.5mm
  • SMD,6x6x3.5mm
  • SMD,9.9x3x1.48mm
  • 6.0x3.9x2.5mm
  • Plugin,12.5x10x13mm
  • SMD-4P,6.6x6.7mm
  • Plugin,6x6x3.85mm
  • Plugin,6x7.5x5.5mm
  • Plugin,6x7.5x7.0mm
  • SMD,12x12x11.0mm
  • SMD,5.7x4.4mm
  • SMD,12x12mm
  • SMD-16P,6x20.3mm
  • 8.25x9.5mm
  • Plugin,8.3x2.7mm
  • Plugin,6x7.5x8.5mm
  • SMD,3.9x2.9x1.5mm
  • Plugin,8x4.2mm
  • SMD,12x12x8mm
  • Plugin,6.4x3x11mm
  • Plugin,6.3x4.3x5mm
  • Plugin,8x8.3mm
  • SMD,3.3x2.9x0.35mm
  • SMD,3.6x4.2x3.13mm
  • SMD-4P,4.5x4.5mm
  • 6.1x3.5x3.0mm
  • SMD,7.1x7.5x5.0mm
  • SMD,3.9x2.9x1.6mm
  • SMD,5.2x5.2x4.5mm
  • SMD,2.8x1.95x0.65mm
  • SMD,12x12x7mm
  • SMD,6x6x10.5mm
  • Plugin,6.4x3x7.5mm
  • 14.95x11.8mm
  • SMD,7.4x7.4x3.85mm
  • Plugin,6x7.5x10mm
  • SMD-4P,6x6mm
  • Plugin,6.4x6.0x3.1mm
  • SMD,6.2x6.4x3.1mm
  • SMD,6.3x6x4.3mm
  • Plugin,6x6x11.5mm
  • 6.2x6.2x5.85mm
  • 5.2x5.2x0.8mm
  • 13x13mm
  • SMD,2x4.7x3.5mm
  • Plugin,6x6x7.0mm
  • SMD,1.9x3.4mm
  • SMD,4.5x4.5x6.0mm
  • SMD-6P,10x10mm
  • 8.9x9.5mm
  • SMD,3.5x3x1.8mm
  • Plugin,6.2x6.2x2.5mm
  • SMD-8P,5.8x6.3mm
  • 插件,4.5x8.7mm
  • 6.2x6.3x3.5mm
  • SMD-8P,6x10.2mm
  • Plugin,6.2x6.2x2.7mm
  • SMD,5x5x1.5mm
  • SMD,4.25x4.1x0.63mm
  • SMD,6.2x6.2x3.1
  • SMD-16P,6x20mm
  • 12x12x8.5mm
  • SMD,9.9x3.5x1mm
  • 6.2x6.2x19.5mm
  • SMD,3x7.5mm
  • SMD,7.1x3.5x1.5mm
  • Plugin,12x12x12mm
  • SMD,4.5x4.5x5.5mm
  • K3-2235S-L1
  • Plugin,6x6x8.0mm
  • 6x6x4.3mm
  • SMD-8P,9x11.6mm
  • SMD,9.5x3.5x3.5mm
  • SMD,9.9x3.5x2mm
  • SMD,12x12x10.0mm
  • Plugin,12x12x5mm
  • 12.7x6.6mm
  • SMD-16P,6.3x21.3mm
  • Plugin,6x7.5x9.5mm
  • SMD,6.4x6x3.1mm
  • SMD-4P,5.5x6mm
  • 插件,10x10mm
  • SMD,5.2x5.2x2.3mm
  • SMD,6.2x6.3x4.5mm
  • Plugin,6x6x5.85mm
  • Plugin,6x7.5x7.5mm
  • SMD,6.4x6.3x3.4mm
  • SMD,6.1x6.1mm
  • SMD,3.1x3.1x0.85mm
  • 插件,6x6mm
  • SMD,6x6x5.0mm
  • SMD,6.1x6.45x3.5mm
  • SMD,7.1x7.5x6mm
  • SMD,3.5x3.0mm
  • SMD,3.7x6x2.5mm
  • SMD,6x3.7x2.5mm
  • SMD,12.6x2.75x1.4mm
  • SW-SMD_4P
  • SMD-4P,6.5x9mm
  • SMD,3.5x2.8x1.5mm
  • Plugin,6x7.5x5.0mm
  • Plugin,3.5x7x3.5mm
  • SMD,6x6x6.5mm
  • 11.5x11mm
  • 1.65x3.8x3.65mm
  • SMD,7.1x7.5x4.5mm
  • SMD,12x12x5.5mm
  • 6.3x6x4.3mm
  • SMD,6x6x11.5mm
  • Plugin,12x12x8mm
  • 12.3x11.7x2.3mm
  • Plugin,6x6x5
  • SMD,12x12x12mm
  • SMD,5.2x5.2x4mm
  • Plugin,6x6x7
  • SMD,4.5x4.5x4.3mm
  • SMD,12x12x6.5mm
  • SMD,7.1x3.5x2mm
  • SMD,3.1x3.1x1.5mm
  • SMD,6.4x3x8.5mm
  • SMD,6.3x6.2x3.8mm
  • Plugin,6.2x6.2x5mm
  • SMD,9.7x2.7x1.5mm
  • SMD,6x6x3.1mm
  • SMD,12x12x5mm
  • Plugin,12x12x9.5mm
  • SMD,4.3x4.5x1.5mm
  • SMD,4.6x2.8x1.9mm
  • SMD,6.4x6.3x3.1mm
  • SMD,3.8x6x2.5mm
  • SMD,6x6x12mm
  • SMD,4.5x4.5x0.65mm
  • Plugin,6.4x3x10mm
  • 11.8x11.3mm
  • SMD,5.2x5.2x2.0mm
  • SMD,5.2x5.2x1.9mm
  • SMD,7.1x3.5x1mm
  • SMD,3x2.5x1.5mm
  • SMD,3x3.5mm
  • SMD,5.2x5.2x1.8mm
  • SMD-24P,6x30.5mm
  • 插件,6.7x12.7mm
  • 6.0x3.65x2.6mm
  • SMD,10x4.8x7mm
  • SMD,12.7x3x2mm
  • SMD-8P,6x10.6mm
  • SMD,6x6x6mm
  • Plugin,6.2x6.2x11.3mm
  • SMD,5.2x5.2x3.5mm
  • Plugin,6x6x10.5mm
  • SMD,6x6.1mm
  • SMD,3.7x3.7x0.25mm
  • SMD-4P,4.3x4.5mm
  • SMD,11.2x2.7x1.5mm
  • Plugin,6.2x6.2x2.3mm
  • SMD,3.5x6mm
  • Plugin,12x12x10mm
  • SMD,9.1x3.6mm
  • SMD-20P,6.1x26.9mm
  • Through Hole
  • SMD,6.3x6.2x4.5mm
  • SMD,5.2x5.2x1.7mm
  • SMD,2.6x1.6x0.5mm
  • SMD,2.5x6mm
  • SMD,5.2x5.2x0.85mm
  • SMD-8P,6.4x11.3mm
  • SMD,2.8x2.65x1.95mm
  • SMD,12x12x10.5mm
  • SMD,5.2x5.2x2.5mm
  • SMD,10.2x4.8x6.5mm
  • Plugin,6x6x12mm
  • Plugin,12x12x9mm
  • SMD,2.3x5.6mm
  • SMD,7.15x4x1.5mm
  • SMD,6.2x6.2x7mm
  • SMD,6x3.6x2.5mm
 • Actuator Color
  • -
  • Black
  • Red
  • White
  • 白色
  • 黑色
 • Actuator Marking
  • -
  • Dot display
  • Not marked
  • O -
  • ON OFF
  • | O
 • Actuator Style
  • -
  • Corner flick
  • Needle button
  • Oval button
  • Phone Connectors
  • Projected Plunger
  • Rectangle button
  • Rectangular Plunger
  • Rectangular columnar
  • Round Button
  • Square Plunger
  • 圆形按钮
  • 嵌入式
  • 按片,直形
  • 方形按钮
  • 矩形按钮
  • 矩形柱状
 • Actuator Type
  • -
  • Concave Sided V-Type
  • Concave edge bending
  • Concave edge bending(Circular)
  • Cylindrical button handle
  • 凹面V型
  • 凹面弯曲
  • 圆柱型
  • 圆柱型(带槽)
  • 圆柱钮柄
  • 扁平型
  • 扁平型(带槽)
 • Actuator/Cap Color
  • Black
  • Blue
  • Brown
  • Green
  • Natural
  • Red
  • White
  • Yellow
  • silver color
  • 白色
  • 红色
  • 金色
  • 黄色
  • 黑色
 • Angle of Throw
  • -
  • 18°
  • 30°
 • Circuit
  • -
  • DPDT
  • Double pole single throw
  • SPDT
  • SPST
  • SPST-NO
  • Screw Terminal,Power Tap
  • 单刀3掷
  • 单刀4掷
  • 单刀单掷
  • 单刀双掷
  • 双刀3掷
  • 双刀4掷
  • 双刀单掷-常开
  • 双刀双掷
 • Color
  • -
  • Black
  • Blue
  • Red
  • 黑色
 • Contact Current
  • -
  • 0.5A
  • 100mA
  • 10A
  • 16A
  • 1A
  • 200mA
  • 20mA
  • 250mA
  • 25mA
  • 300mA
  • 3A
  • 500mA
  • 50mA
  • 5mA
  • 6A
  • 8A
 • Contact Current (AC)
  • -
  • 1A
  • 3A
 • Contact Current (DC)
  • -
  • 100mA
  • 1A
  • 3A
 • Current Rating
  • -
  • 10mA
  • 150mA
  • 25mA
 • Current Rating (AC)
  • -
  • 0.3A
  • 200mA
  • 3A
  • 50mA
  • 5A
 • Current Rating (DC)
  • -
  • 0.3A
  • 100mA
  • 1mA
  • 200mA
  • 300mA
  • 3A
  • 500mA
  • 50mA
  • 5A
 • Diameter
  • -
  • 10mm
  • 5.6mm
 • Features
  • -
  • Circular
  • Waist round
 • IP Rating
  • -
  • IP67
  • IP68
 • Insulation Resistance
  • -
  • 1.011kΩ
  • 100MΩ
  • 100mΩ
  • 10MΩ
  • 50MΩ
 • Lead Pitch
  • -
  • 1.27mm
  • 2.54mm
  • 2.5mm
 • Mechanical Life
  • -
  • 1000
  • 10000
  • 100000
  • 1000000
  • 10000000
  • 2000
  • 200000
  • 30000
  • 300000
  • 3000000
  • 40000
  • 50000
  • 500000
  • 60000
  • 65000
  • 80000
 • Mounting Style
  • -
  • Brick nogging
  • Lying
  • Shrouded
  • Straight
  • Surface Mount
  • 侧插
  • 卧插
  • 卧贴
  • 弯插
  • 直插
  • 立贴
 • Number of Decks
  • -
  • 1
 • Number of Poles Per Deck
  • -
  • 1
  • 2
 • Number of Positions
  • -
  • 1
  • 10
  • 12
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Operating Force
  • -
  • 1.57N
  • 1.6N
  • 1.96N
  • 100gf
  • 100gf@±40gf
  • 100gf@±50gf
  • 160gf
  • 160gf@±30gf
  • 160gf@±50gf
  • 180gf
  • 180gf@±30gf
  • 180gf@±50gf
  • 2.45N
  • 2.55N
  • 2.5N@±1N
  • 2.6N
  • 200gf
  • 220gf@±50gf
  • 230gf@±50gf
  • 240gf
  • 240gf@±80gf
  • 250gf
  • 250gf@±30gf
  • 250gf@±50gf
  • 260gf
  • 260gf@±50gf
  • 260gf@±70gf
  • 270gf
  • 2N
  • 2N@±1N
  • 3.3N@±1N
  • 3.5N
  • 300gf@±75gf
  • 350gf@±50gf
  • 3N
  • 500gf
  • 75gf
 • Operating Life
  • -
  • 1000
  • 10000
  • 2000
  • 3000
 • Operating Temp
  • -10℃~+60℃
  • -10℃~+85℃
  • -20℃~+70℃
  • -30℃~+85℃
 • Operating Temperature
  • -
  • -10℃~+60℃
  • -10℃~+70℃
  • -15℃~+55℃
  • -15℃~+60℃
  • -16℃~85℃
  • -20℃~+70℃
  • -20℃~+80℃
  • -20℃~+85℃
  • -25℃~+70℃
  • -25℃~+80℃
  • -25℃~+85℃
  • -30°C ~ 65°C
  • -30°C ~ 85°C
  • -30℃~+80℃
  • -30℃~+85℃
  • -30℃~85℃
  • -35℃~+75℃
  • -35℃~+85℃
  • -40℃~+160℃
  • -40℃~+70℃
  • -40℃~+85℃
 • Pin Style
  • -
  • Gull Wing
  • J pin
  • J型引脚
  • PCPin
  • PC引脚
  • SMDSplicing
  • SMD接片
  • Solder Lug
  • Solder Lug(Straight foot)
  • 鸥翼型
 • Positions
  • -
  • 5
  • 6
  • 7
 • Power Rating
  • -
 • Self Lock / No Lock
  • LATCHING
  • No lock
 • Strike Gundam
  • NO
  • Yes
 • Switch Height
  • -
  • 0.90mm
  • 1.24mm
  • 1.45mm
  • 1.4mm
  • 1.5mm
  • 1.6mm
  • 1.7mm
  • 10.4mm
  • 10.5mm
  • 10.8mm
  • 10mm
  • 11.3mm
  • 11.43mm
  • 11.4mm
  • 11.5mm
  • 11.85mm
  • 11mm
  • 12.2mm
  • 12.5mm
  • 12.8mm
  • 12mm
  • 13.2mm
  • 13.5mm
  • 13.7mm
  • 13mm
  • 14mm
  • 15mm
  • 18mm
  • 19.7mm
  • 2.3mm
  • 2.5mm
  • 2.65mm
  • 2.7mm
  • 22mm
  • 23.55mm
  • 23.63mm
  • 28.6mm
  • 2mm
  • 3.15mm
  • 3.1mm
  • 3.2mm
  • 3.4mm
  • 3.50mm
  • 3.55mm
  • 3.5mm
  • 3.72mm
  • 3.7mm
  • 3.85mm
  • 3.8mm
  • 3mm
  • 4.3mm
  • 4.5mm
  • 4.75mm
  • 4.7mm
  • 4.8mm
  • 5.08mm
  • 5.2mm
  • 5.3mm
  • 5.5mm
  • 5.7mm
  • 5.85mm
  • 5.8mm
  • 5.9mm
  • 54mm
  • 5mm
  • 6.15mm
  • 6.3mm
  • 6.4mm
  • 6.5mm
  • 6.6mm
  • 6mm
  • 7.2mm
  • 7.3mm
  • 7.4mm
  • 7.5mm
  • 7mm
  • 8.2mm
  • 8.35mm
  • 8.4mm
  • 8.5mm
  • 8.8mm
  • 8mm
  • 9.50mm
  • 9.5mm
  • 9.7mm
  • 9.8mm
  • 9.9mm
  • 9mm
 • Switch Length
  • -
  • 10mm
  • 11mm
  • 12.7mm
  • 12.8mm
  • 12.95mm
  • 12.9mm
  • 12mm
  • 13.2mm
  • 13.3mm
  • 13.4mm
  • 13.5mm
  • 13mm
  • 14.6mm
  • 14mm
  • 18mm
  • 19.56mm
  • 21mm
  • 24.5mm
  • 3.3mm
  • 3.65mm
  • 3.95mm
  • 3.9mm
  • 3mm
  • 4.2mm
  • 4.5mm
  • 4.65mm
  • 4.6mm
  • 4.7mm
  • 4.8mm
  • 4mm
  • 5.1mm
  • 5.2mm
  • 5.4mm
  • 6.14mm
  • 6.1mm
  • 6.2mm
  • 6.35mm
  • 6.3mm
  • 6.4mm
  • 6.55mm
  • 6.5mm
  • 6.6mm
  • 6mm
  • 7.25mm
  • 7.2mm
  • 7.3mm
  • 7.5mm
  • 7mm
  • 8.13mm
  • 8.3mm
  • 8.5mm
  • 8.6mm
  • 8.7mm
  • 8.8mm
  • 8mm
 • Switch Width
  • -
  • 1.95mm
  • 10mm
  • 12.04mm
  • 12mm
  • 15mm
  • 2.3mm
  • 2.5mm
  • 2.93mm
  • 2.9mm
  • 3.25mm
  • 3.3mm
  • 3.55mm
  • 3.5mm
  • 3.6mm
  • 3.8mm
  • 3.9mm
  • 3mm
  • 4.15mm
  • 4.3mm
  • 4.4mm
  • 4.55mm
  • 4.5mm
  • 4.6mm
  • 5.08mm
  • 5.1mm
  • 5.2mm
  • 5.6mm
  • 5.7mm
  • 6.1mm
  • 6.2mm
  • 6.3mm
  • 6.4mm
  • 6.5mm
  • 6.6mm
  • 6.7mm
  • 6.8mm
  • 6mm
  • 7.2mm
  • 7.35mm
  • 7.3mm
  • 7.5mm
  • 7.6mm
  • 7mm
  • 8.5mm
  • 8mm
 • Switching Life
  • -
 • Termination Style
  • PCPin
 • Travel
  • -
  • 0.03mm
  • 0.05mm
 • Type
  • -
  • Detection switch
  • Micro Switch
  • Piano keys
  • 平拨,Notch式
  • 平拨,凸起式
  • 平拨,凹槽式
 • Type of Contacts
  • -
  • 短路
  • 非短路
 • Voltage Rating
  • -
  • 24V
  • 2V
  • 30V
 • Voltage Rating (AC)
  • -
  • 120V
  • 125V
  • 12V
  • 150V
  • 250V
  • 30V
  • 50V
 • Voltage Rating (DC)
  • -
  • 125V
  • 12V
  • 14.5V
  • 150V
  • 15V
  • 16V
  • 24V
  • 28V
  • 30V
  • 32V
  • 50V
  • 5V
  • 6V
 • With Lamp
  • -
  • Blue
  • Green
  • Green-yellow
  • No
  • Orange
  • Red
  • Red,Blue
  • White
 • With lamp
  • -
Results remaining: 10683
Quantity
-
Part
Description
Manufacturer
Stock
Price
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Xkb Connectivity
12089
1 + $0.0355
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Xkb Connectivity
18743
1 + $0.0365
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Shou Han
654
1 + $0.0286
SMD,3x4x2mm Tactile Switches ROHS Extended Part
Xunpu
9221
1 + $0.0552
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Usakro
758
1 + $0.0718
SMD DIP Switches ROHS Extended Part
Dongguan Guangzhu Industrial
6394
1 + $0.4565
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Korean Hroparts Elec
2959
1 + $0.0600
DIP DIP Switches ROHS Extended Part
Dongguan Guangzhu Industrial
11485
1 + $0.2017
Plugin DIP Switches ROHS Extended Part
Dongguan Guangzhu Industrial
4191
1 + $0.1941
SMD,3x2.5x1.6mm Tactile Switches ROHS Extended Part
Omron Electronics
22377
1 + $0.3235
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Xkb Connectivity
8684
1 + $0.0350
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Xkb Connectivity
305
1 + $0.0225
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Xkb Connectivity
1537
1 + $0.0355
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Xkb Connectivity
3703
1 + $0.0595
SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
c&k
9150
1 + $0.3251
Red Concave Sided V-Type Solder Lug 6.5A 250V Plugin Rocker Switches ROHS Extended Part
Defond
1405
1 + $0.9244
30,000 Times -40℃~+90℃ 4.1x2.45mm rectangle 230gf 0.35mm 0.4mm - Metal Dome Pot ROHS Extended Part
Hyp (hongyuan precision)
8735
1 + $0.0045
20mA 6mm 100MΩ 100000 3.5N 15V -40℃~+85℃ 6mm 3.5mm SPST SMD,6x6x3.5mm Tactile Switches ROHS Extended Part
Panasonic
2912
1 + $0.3308
SMD,6x3.5mm Tactile Switches ROHS Extended Part
Ri Sheng
1970
1 + $0.0482
NO 4.9mm -35℃~+85℃ SMDSplicing 1.5mm Yellow Round Button Brick nogging 5mm SPST 100MΩ 260gf@±50gf SMD Tactile Switches ROHS Extended Part
Te Connectivity
3969
1 + $0.4203
Cylindrical button handle 8mm 125V -25℃~+85℃ SPDT 28.6mm Straight Solder Lug 13mm 5A Plugin Toggle Switches ROHS Extended Part
Yuen Fung
218
1 + $0.7750
Flat rod button handle 8mm 125V -25℃~+85℃ SPDT 30.45mm Straight Solder Lug 13.1mm 5A Plugin Toggle Switches ROHS Extended Part
Yuen Fung
2032
1 + $0.8998
Black Concave edge bending SPST | O 3A Solder Lug 250V - Rocker Switches ROHS Extended Part
d-switch
186
1 + $0.2493
SMD DIP Switches ROHS Extended Part
Cts Electronic Components
989
1 + $0.8045
PCPin 24V Red 100mA -20℃~+70℃ 2000 Flat dial, raised type 2.54mm 3 Plugin DIP Switches ROHS Extended Part
Shenzhen Kinghelm Elec
62
1 + $0.2268
10683 items in total
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 428